Kontakty Kontakty

Siedziba Nadleśnictwo Lidzbark
Nadleśnictwo Lidzbark
23 696 1512
23 696 3161

Lidzbark-Nadleśnictwo 1

13-230 Lidzbark

 

Kasa Nadleśnictwa jest czynna w godz. 7.15-14.00

W KASIE MOŻLIWE TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE

 

Nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS 80 2030 0045 1110 0000 0287 5200

Nadleśniczy
Dariusz Szczawiński
23 696 1512
Zastępca Nadleśniczego
Jerzy Groblewski
23 696 3177
Główny Księgowy
Hanna Szymańska
23 696 3495
Inżynier nadzoru
Zbigniew Kryszkiewicz
23 696 3496
Inżynier nadzoru
Michał Ostrowski
23 696 3496
Sekretarz
Marcin Bilski
23 696 3483

Dział Gospodarki Leśnej

Krystyna Tonkowicz
Starszy specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 23 696 30 55
Lech Kilanowski
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: 23 696 34 99, kom. 606-912-540
Dariusz Wacławik
Starszy specjalista SL ds. gospodarki drewnem, ochrony przeciwpożarowej i BHP
Tel.: 23 696 34 88, kom. 600-854-872
Joanna Bilska
Specjalista SL ds. ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i łowiectwa
Tel.: 23 696 34 83, kom. 509-642-005
Hanna Groblewska
Specjalista ds. obrotu drewnem i użytkami ubocznymi
Tel.: 23 696 34 88, kom. 530-279-582
Halina Stanisławska
Specjalista ds. obrotu drewnem i użytkami ubocznymi
Tel.: 23 696 34 88, kom. 530-275-792
Radomir Ułanowski
Specjalista SL ds. geomatyki
Tel.: 23 696 3499, kom. 530-082-957

Dział Finansowo - Księgowy

Anna Pawelska wz.: Anna Kroskowska
Referent
Tel.: 23 696 31 62
Anna Kochańska
Księgowa
Tel.: 23 696 12 94
Bernadeta Gawarzewska
Kasjer (Kasa czynna w godz. 7.15-14.00)
Tel.: 23 696 34 89
Katarzyna Ułanowska
Księgowa
Tel.: 23 696 12 94

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Sękowska
Referent
Tel.: 23 696 3162
Agnieszka Białecka
Referent (sekretarka)
Tel.: 23 696 1512
Łukasz Sosnowski
Referent ds. budowlanych
Tel.: 23 696 3483

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Drumiński
Starszy strażnik leśny
Tel.: 23 696 3498, kom. 600-855-029
Jacek Jasiński
Strażnik leśny
Tel.: 23 696 3498, kom. 600-855-097

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Drumińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 23 696 3489

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Konopaty

Wojciech Białecki
Leśniczy
Tel.: 608 434 536