Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Lidzbark w latach 2007-2012 pozyskało ponad 2 mln zł środków zewnętrznych na rozbudowę bazy edukacyjnej oraz przebudowę dróg pożarowych. Zestawienie projektów ukończonych i aktualnych znajduje się poniżej:

1. Modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej OHZ Konopaty - 75 000 zł - projekt ukończony - źródło finansowania: WFOŚiGW w Warszawie-oddział w Ciechanowie, Urząd Gminy Lubowidz, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Nadleśnictwo Lidzbark, sponsorzy prywatni: K. Durzyński, W. Stolarski.

2. Przebudowa dróg dojazdów pożarowych nr 26-3, 14-3, 251-3, 111-3, 112-3 w Nadleśnictwie Lidzbark - 1 924 417 zł - projekt ukończony - źródło finansowania: PROW 2007-2013.

3. Przebudowa dróg dojazdów pożarowych nr 229-3, 268-3 oraz 11-3 w Nadleśnictwie Lidzbark - projekt wdrażany.